Gallery

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဌာနမောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲ

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search