Mid-Term Results

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year II (Civil Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.English
   2.Mathematics
   3.Roads and Bridges
   4.Engineering Drawing
   5.Engineering surveying
   6.Fluid Mechanics
   7.Building Materials and Construction
   8.Structures

No Name Roll No 1 2 3 4 5 6 7 8
မနှင်းနန္ဒာ 2GC-1 B A B A C B C D
မရွှေစင်ဝင်းပြည့် 2GC-2 B A A A A B D B
မမြတ်သရဖီကျော် 2GC-3 B A A A A B C B
‌ေမာင်ရဲလင်းထွန်း 2GC-4 B C A A C B C B
‌ေမာင်ခွန်းဆက်အောင် 2GC-5 B B A C B B D C
‌ေမာင်‌‌ေ ကျာ်ငြိမ်းချမ်းထွန်း 2GC-6 D A A D B C D C
‌ေမာင်မင်းခန့်ဇော်ဟန် 2GC-7 B C B D B C D C
‌ေမာင်ဇင်မျိုးဦး 2GC-8 B D B D D D E C
‌ေမာင်သန့်အောင်စိုး 2GC-9 B D C B C B C C
၁၀ ‌ေမာင်ကောင်းခန့်အောင် 2GC-10 B D C C B D D E
၁၁ မခိုင်ဇင်သော် 2GC-11 B A A C C C E D
၁၂ မဆုလဲ့ထိုက် 2GC-12 B A B B B B C C
၁၃ ‌ေစာဒေးဗစ် 2GC-13 B D C C D C D C
၁၄ ‌ေမာင်စစ်အောင်အေး 2GC-14 B E C E D D D D
၁၅ မ ပြည့်မှူးခင် 2GC-15 B D C D D D D D
၁၆ ‌ေမာင်ဂင့်ဆွင်းမွောင် 2GC-16 C D C D C C D B
၁၇ မညိမ်းညိမ်းခန့် 2GC-17 B B C C D D D D
၁၈ မခိုင်စုမော် 2GC-18 B D D C D C D C
၁၉ မထက်ထက်စိုး 2GC-19 C C C D C C D C
၂၀ ‌ေမာင် ပြည့် ဖြိုး ဟန် 2GC-20 C E A E D D E D
၂၁ မဝင်းအိဟေမာန် 2GC-21 C D D D D C D D
၂၂ ‌ေမာင်ကျော်ချမ်းငြိမ်း 2GC-22 B B C D D E E E
၂၃ မအံ့နဒီခိုင် 2GC-23 B E C D D D D D
၂၄ ‌ေမာင်မောင်နိုင် 2GC-24 C E C D C C D D
၂၅ ‌ေမာင်ဉာဏ်လင်းထက် 2GC-25 B C B D D C D D
၂၆ ‌ေမာင်ကိုင်းရှန်းဆုမ်း 2GC-26 B E C C C C D C
၂၇ ‌ေမာင်ဇွဲဉာဏ်ဇင်ဝင်း 2GC-27 C B A C D C D D
၂၈ ‌ေမာင်ပြည့်စုံအောင် 2GC-28 D D C C C C D D
၂၉ ‌ေမာင် ဝေယံထက်အောင် 2GC-29 C C C D E D D D
၃၀ ‌ေမာင်ထွန်းကွပ်ခွါလ် 2GC-30 C C C D D D E D
၃၁ ‌ေမာင်သော်ဇင်လှဝင်း 2GC-31 C C D D C C D D
၃၂ ‌ေမာင်မြတ်သုခ 2GC-32 C C C D E D E D
၃၃ ‌ေမာင်အောင် ြမင့် ြမတ် 2GC-33 C B C E D D E D
၃၄ ‌ေမာင်နိုင်တေဇာအောင် 2GC-34 C D C C D C E D
၃၅ ‌ေမာင်ထိုက်ရွှေဝင်း 2GC-35 D E D D D E D D
၃၆ ‌ေမာင်ဟိဏ်းထက်ဇော် 2GC-36 C E D E E D E E
၃၇ ‌ေမာင်လင်းလဲ့ဘုန်းမြင့် 2GC-37 B C C D E D E D
၃၈ ‌ေမာင်ထွန်းနိုင်လင်း 2GC-38 D E E E E E E E
၃၉ မောင်ထက်အောင်လင်း 2GC-39 C E D D D E D E
၄၀ ‌ေမာင်ဇင်လင်းထက် 2GC-40 B D D E E C D E
၄၁ မယွန်းဝေအောင် 2GC-41 D E D E E E E C
၄၂ ‌ေမာင်ကောင်းဆက်လင်း 2GC-42 D E D E E E E E
၄၃ စဝေဖြိုးအောင် 2GC-43 D E E D E E E D
၄၄ ‌ေမာင်သက်လင်းစံ 2GC-44 D C C C D D E D
၄၅ မောင်စပ်ကောင်းထွဋ် 2GC-45 D E D E E E E E
၄၆ ‌ေမာင်ဟိန်းဦး 2GC-46 D E E E E E E E
၄၇ ‌ေမာင်ချစ်ညီညီနိုင် 2GC-48 C E D E E E E E
၄၈ မခိုင်သဇင်စိုး 2GC-49 C E C D D D E D
၄၉ ‌ေမာင်သန့်ဇင်ကို 2GC-50 D E E E E E E D
၅၀ ‌စသန့်ထက်ကျော် 2GC-51 C E E E E E E E
၅၁ ‌ေစာအယ်သော 2GC-52 D E E E E E E D
၅၂ ‌ေမာင်အောင်ထက်ပိုင်စိုး 2GC-53 D E E E E D E C
၅၃ ‌ေမာင်စိုင်းထူးကျော် 2GC-54® D D D D E C E E
၅၄ ‌ေမာင်မင်းခန့်သူ 2GC-55® C E C D D C E E
၅၅ ‌ေမာင်ရွှေလင်းထွန်း 2GC-56® B C C B D C D C
၅၆ ‌ေမာင်ဖွင့်ဖြိုးအောင် 2GC-57® C E D D E D D D
၅၇ ‌ေမာင်ဝေမင်းအိမ် 2GC-58® C E D E E D E E
၅၈ ‌ေမာင်ထူးထက်အောင် 2GC-59® B D C D D D E E
၅၉ မနှင်းဝတ်ရည် 2GC-60® B E C D E D E D
၆၀ မထက်ထက်သန်းလှိုင် 2GC-61® C E C C E D E E

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year II ( Electronic Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.English
   2.Mathematics
   3.Electrical Machines
   4.Computer and Programmins
   5.Electronic Communication Systems
   6.Analogue Electronics

No Roll No Name 1 2 3 4 5 6
မချမ်းမြေ့ဇော် 2GEC-1 B A A B A A
မထက်ဦးခင် 2GEC-2 A A A B A A
မသင်းရတနာဆု 2GEC-3 A B A B A A
‌ေမာင်စိုးဝင်းနိုင် 2GEC-4 A A A B B A
မ- သာမျိုးစုနိုင် 2GEC-5 B B A B C B
‌ေမာင်နေမျိုးအောင် 2GEC-6 A A A B A A
‌ေမာင်ခန့်ကိုကို 2GEC-7 B A A B B B
မအင်ကြင်းခင် 2GEC-8 A A A C B B
မနွေးနုနုလှိုင် 2GEC-9 A B A B B B
၁၀ မငုဝါဇင် 2GEC-10 B B A B A B
၁၁ မသဲဆုစံ 2GEC-11 B A A C B B
၁၂ မချိုဇင်လဲ့ 2GEC-12 B B A B C C
၁၃ မပန်းအိဝင်း 2GEC-13 B D D C C C
၁၄ ‌ေမာင်ဟိန်းထက်အောင် 2GEC-14 B B B C C B
၁၅ မ ြမတ်သဒ္ဓါထွန်း 2GEC-15 B A B B B B
၁၆ ‌ေမာင်အောင်အောင်ဦး 2GEC-16 B B B C A C
၁၇ ‌ေနာ်သဲနုဝါချစ်တင် 2GEC-17 B D A C B B
၁၈ မခင်သီတာဇော် 2GEC-18 B C C C C C
၁၉ ‌ေမာင်ဟိဏ်းထက်ဇော် 2GEC-19 B C B D C C
၂၀ ‌ေမာင်ဝေဖြိုးအောင် 2GEC-20 D C D D C C
၂၁ ‌ေမာင်သန့်ဇင်ဝင်း 2GEC-21 C C B C B C
၂၂ ‌ေမာင်သက်ထူးအိမ် 2GEC-22 C C D D C E
၂၃ ‌မခင်သူဇာဦး 2GEC-23 B D D D D D
၂၄ ‌ေမာင် ချမ်းငြိမ်းကျော် 2GEC-24 C B C D C D
၂၅ ‌ေမာင်‌ကောင်းမြတ်ကို 2GEC-25 C E D C B C
၂၆ ‌ေမာင်မင်းဟိန်းကျော် 2GEC-26 C E C E D D
၂၇ ‌ေမာင်အောင်သျှင်းခန့် 2GEC-27 C E C E D C
၂၈ ‌ေမာင်ဘလှအောင် 2GEC-28 B C B C C C
၂၉ ‌ေမာင်ဇွဲပြည့်စုံအောင် 2GEC-29 D D D D D D
၃၀ ‌ေမာင်ဝေယံမင်း 2GEC-30 C E E D E D
၃၁ ‌ေမာင် ပြည့် စုံအောင် 2GEC-31 C E E E B D
၃၂ ‌ေမာင်ဝေယံ 2GEC-32 C C C E D D
၃၃ မခင်နှင်းဦး 2GEC-33® B C C C B C
၃၄ ‌ေမာင်အောင်စိုးပိုင် 2GEC-34® A D A B C C

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year II ( Electrical Power Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.English
   2.Mathematics
   3.Mechanical Engineering Fundamentals
   4.Engineering Circuit Analysis
   5.Electrical Machines
   6.Generation, Transmission and Distribution
   7.Electrical Wiring Design and Illumination
   8.Electrical Laboratory

No Name Roll No 1 2 3 4 5 6 7
‌ေမာင် သူရိန်ဝင်း 2GEP-1 B B A A A A A
‌ေမာင်သီဟထွန်း 2GEP-2 A B B C C B B
‌ေမာင်ရဲမင်းအောင် 2GEP-3 A B A C A B C
မောင်ဆန်းအောင် 2GEP-4 A C B B B B B
‌ေမာင်ကောင်း မြတ်သန့်စင် 2GEP-5 B C A B A A C
မဖြူနှင်းသွယ် 2GEP-6 B B B B A C C
မောင်ကောင်းရဲရင့်ကျော် 2GEP-7 A D B D D C C
‌ေမာင်ဝင်းကိုကိုခန့် 2GEP-8 C B A B C C C
‌ေမာင်‌ကောင်းထက်မြတ် 2GEP-9 B B B B D C E
၁၀ မ မြတ်သီရိခိုင် 2GEP-10 B D A B B C B
၁၁ ‌ေမာင်သူရဇော်ထူး 2GEP-11 B D B D D C C
၁၂ မဆုဆုစန္ဒာလွင် 2GEP-12 B D B B C B C
၁၃ ‌ေမာင်ထက်အောင် 2GEP-13 B C B C C B C
၁၄ ‌ေမာင်ကျော်လင်းထွေး 2GEP-14 B D B D D D C
၁၅ ‌ေမာင်ဝင်းဌေးကျော် 2GEP-15 C C B C D C C
၁၆ မကျော့သူဇာသန်း 2GEP-16 B B B B C C C
၁၇ မနန်းဆုနန္နီဇော် 2GEP-17 B C B B C B C
၁၈ ‌ေမာင်လှိုင်မင်းဦး 2GEP-18 B C C B D C D
၁၉ ‌ေမာင်စိုးသီဟဆွေ 2GEP-19 B C B E C A C
၂၀ မချိုချိုဇင် 2GEP-20 B B B B C D C
၂၁ မအေးချမ်းပိုင် 2GEP-21 B C B C C B D
၂၂ ‌ေမာင် ြမတ် မင်းကို 2GEP-22 B C B B B C C
၂၃ ‌ေမာင်ရှိန်းပိုင်ဦး 2GEP-23 B D C D C C C
၂၄ ‌ေမာင်‌ကောင်းခန့်နိုင် 2GEP-24 B B B C C C D
၂၅ ‌ေမာင်ဟိန်းထွဋ်စိုး 2GEP-25 A D C C D C C
၂၆ မသဲအိမ်မှူး 2GEP-26 C D B D D C D
၂၇ ‌ေမာင်မင်းထက်ခန့် 2GEP-27 B E B C D C C
၂၈ ‌ေမာင်မျိုးဇာနည်ကျော် 2GEP-28 C D B D C C C
၂၉ ‌ေမာင်စည်သူထွန်း 2GEP-29 D B B C C D D
၃၀ ‌ေမာင်ဇေယျမင်းသူ 2GEP-30 D D C D D C D
၃၁ ‌ေမာင်မင်းသိမ်းကျော် 2GEP-31 C E B D C B D
၃၂ မောင်စောလင်းနိုင် 2GEP-32 D D B C D C D
၃၃ ‌ေမာင်ကောင်းခန့်ကျော် 2GEP-34 B D B D D D C
၃၄ ‌ေမာင်မျိုး ြပည့် စုံဦး 2GEP-35 B D C C E E D
၃၅ ‌ေမာင်သိန်းတိုးစံ 2GEP-36 C E C D E C E
၃၆ ‌ေမာင်ခန့်ကျော်သူ 2GEP-37 B D C C D C D
၃၇ မစုစန္ဒီအောင် 2GEP-38 C E C E E E E
၃၈ ‌ေမာင်သူရအောင် 2GEP-39 C D C C D D D
၃၉ မောင်အောင်မင်းခန့် 2GEP-40 D E C E E D E
၄၀ ‌ေစာလင်းထက်စိုး 2GEP-41 D E E E E E E
၄၁ ‌ေမာင်အောင်မျိုးဟိန်း 2GEP-42® D D B B B B B

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year II ( Mechanical Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.English
   2.Mathematics
   3.Engineering Drawing
   4.Strength of Materials
   5.Thermodynamics
   6.Internal Combustion Engines
   7. Theory of Machines
   8.Production Technology

No Name Roll No 1 2 3 4 5 6 7 8
မခင်ခင်ခန့် 2GMech-1 B B B A A A A B
‌ေမာင်ကျော်ဟန်စိုး 2GMech-4 B B B A A B A B
‌ေမာင်ထက်‌ေကျာ်လင်း 2GMech-5 B C B A D B C B
‌ေမာင်ရန်လင်းအောင် 2GMech-6 B D B B A B B B
မထူးထက်ထက်ဝေ 2GMech-7 B C B C C B B D
‌ေမာင်ခိုင်ခန့်အောင် 2GMech-8 B C B A B B C B
‌ေမာင်ကျော်ကျော်လင်း 2GMech-9 B B B A A A A C
‌ေမာင်ဟိန်းလွင်ဦး 2GMech-11 B D A A A B A B
‌ေမာင်အုပ်သာကျော် 2GMech-12 B C C C B B C D
၁၀ ‌ေမာင်အောင်‌ကျော်မင်း 2GMech-13 C E C B C B C D
၁၁ ‌ေမာင်အာကာကျော် 2GMech-14 B C C A A B B C
၁၂ ‌ေမာင်ပိုင်သက်ကျော် 2GMech-15 C C B E E C C D
၁၃ ‌ေမာင်ထက်ခိုင်ဝင်း 2GMech-16 B C C B B C B D
၁၄ ‌ေမာင်ဇင်မင်းထက် 2GMech-17 B D C B B C B C
၁၅ ‌ေမာင်ဇော်လင်းထက် 2GMech-18 A D D C C B C D
၁၆ ‌ေမာင်‌သော်မိုးဇွန် 2GMech-20 C D B B C B B E
၁၇ ‌ေမာင်ဟိန်းထက်ဇော် 2GMech-21 B B C A A D B C
၁၈ ‌ေမာင် ဖြိုး ပြည့် ကျော် 2GMech-22 B D C B C B D C
၁၉ မောင်ကောင်းချမ်းစည်သူ 2GMech-23 B C C B C C B D
၂၀ ‌ေမာင်‌ကျော်ထိုက်ဝေ 2GMech-24 C D C B C B D C
၂၁ ‌ေမာင်ရဲသန့်ဇော် 2GMech-25 C C C A D C B C
၂၂ မောင်သူရိန်နိုင်ဦး 2GMech-26 A D C C C C C D
၂၃ ‌ေမာင်မင်းသုခ 2GMech-27 C B B A D B B C
၂၄ ‌ေမာင်မင်းသက်ခိုင် 2GMech-28 B C C A B C C C
၂၅ မောင်ကောင်းဆက်သူ 2GMech-30 C D C C E D D E
၂၆ ‌ေမာင် ပြည့် ဖြိုး ပိုင် 2GMech-31 C E B B D D C D
၂၇ ‌ေမာင်ဇော်ရဲနောင် 2GMech-32 B E C D E D E E
၂၈ ‌ေမာင်မောင်နိုင် 2GMech-33 D D C B B E C D
၂၉ ‌ေမာင်ရဲမင်းပိုင် 2GMech-34 C E C C C D C D
၃၀ မ ြမတ်သဥ္ဇာခိုင် 2GMech-35 B A C A A B A C
၃၁ မခင်သုဝေ 2GMech-36 B D C C B C C B
၃၂ ‌ေမာင်ဟိန်းနိုင်စိုး 2GMech-37 B C C B B C C C
၃၃ ‌ေမာင်တင်ကိုဦး 2GMech-38 C D C B B C C D
၃၄ ‌ေမာင်ဖြိုးပြည့်စုံ 2GMech-39 D C D A C C B D
၃၅ ‌ေမာင်ထွဋ်အောင်လှိုင် 2GMech-40 D D C B B C A D
၃၆ ‌ေမာင်ဇေယျာထွန်း 2GMech-41 C D C E B D D D
၃၇ ‌ေမာင်မင်းသိန်းခန့် 2GMech-42 D E C C D D D C
၃၈ ‌ေမာင်ညီမင်းခန့် 2GMech-43 C C C B C C C C
၃၉ ‌ေမာင်မင်းသီခ 2GMech-44 B C C B B C C C
၄၀ ‌ေမာင်ဇော်ခန့်ကို 2GMech-45 C D C C E D D E
၄၁ ‌ေမာင်ထက်ပိုင်လင်း 2GMech-47 C B D C D C D D
၄၂ ‌ေမာင်စည်သူထက် 2GMech-48 C E D B C D D E
၄၃ ‌ေမာင်အိမ့်ခန့်မှူး 2GMech-49 C C B B D C B D
၄၄ ‌ေမာင်‌ဇော်လွင်ထွန်း 2GMech-50 C D C A D B D C
၄၅ ‌ေမာင်အောင်ခန့်မင်း 2GMech-51 D E C C D C E D
၄၆ ‌ေမာင်ဇင်မောင်မောင်သက် 2GMech-52 D E C C D D D D
၄၇ ‌ေမာင်ဝင်းမင်းထက် 2GMech-53® C B B A B B B C

 

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search