Mid-Term Results

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I (Civil Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.Myanmar
   2.English
   3.Mathematics
   4.Engineering Science
   5.Engineering Mechanics
   6.Building Materials And Constructions
   7.Basic Engineering Drawing

No Name Roll No 1 2 3 4 5 6 7
‌ေမာင်ဇော်မိုးနိုင် 1GC-1 C C D E D A D
‌ေမာင်သန့်ဇော် 1GC-2 C B C D B B C
မအေးမြင့်မိုး 1GC-3 C B B D A A B
‌ေမာင်အောင်မျိုးထိုက် 1GC-4 C B D C B A C
‌ေမာင်ရဲဝေလင်း 1GC-5 B B C D B A C
‌ေမာင်ဟိန်းနိုင်စိုး 1GC-6 D D E E D B D
မကြယ်စင်မိုးထွဋ် 1GC-7 C C B E B A D
‌ေမာင်ရန်နိုင်စိုး 1GC-8 D D D E E D D
မယွန်းရွှေအိမ် 1GC-10 B B D C B B B
၁၀ ‌ေမာင်ကျော်ဇောသန့် 1GC-11 B B B D A A B
၁၁ ‌ေမာင်ဇင်ကိုဝင်း 1GC-13 D C E E D B D
၁၂ ‌ေမာင်ပြည့်ဖြိုးအောင် 1GC-14 C C D E C C D
၁၃ ‌ေမာင်စိုးမိုးဦး 1GC-15 C C D D B B B
၁၄ ‌ေမာင်ဇေယျာထွန်း 1GC-16 C C C D A A C
၁၅ မောင်ဝင့်ဘုန်းကျော် 1GC-17 C C B B A A B
၁၆ မကြည်တာမိုရ်မိုရ် 1GC-18 B B B C A A B
၁၇ ‌ေမာင်ထင်လင်း 1GC-19 C B B D B A B
၁၈ မသုန္နဒီဦး 1GC-20 B B B A A A A
၁၉ ‌ေမာင်ဉာဏ်လင်းထွန်း 1GC-21 C C D D C C B
၂၀ ‌ေမာင်သန့်ဇင်ကိုကို 1GC-22 B B B B A A A
၂၁ မငုဝါလွင် 1GC-23 B B B C A A A
၂၂ မစုလှိုင်နှင်း 1GC-24 B C B C B A A
၂၃ မဧပရယ်လှိုင်း 1GC-25 B D A C A A A
၂၄ မအိရွှေဇင် 1GC-26 B D B C A A B
၂၅ မဝင်းပပလှိုင် 1GC-27 B D C D B A B
၂၆ ‌ေမာင်ရဲမင်းအောင် 1GC-28 B D E E C A B
၂၇ မမေသော်သုခ 1GC-29 B D D E C A C
၂၈ မသဲဇာခြည် 1GC-30 B D D E B A D
၂၉ ‌ေမာင်အောင်မင်းဦး 1GC-31 C D B C A A B
၃၀ ‌ေမာင်ဇော်ရဲထက် 1GC-32 D D E E E C E
၃၁ မသျှင်းသုအိမ် 1GC-33 C D C E C A C

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I (Electronic Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.Myanmar
   2.English
   3.Mathematics
   4.Engineering Science
   5.Engineering Mechanics
   6.Circuit Analysis
   7.Basic Technical Drawing
   8.Digital Electronics
No Roll No Name 1 2 3 4 5 6 7 8
မဆုမြတ်မောင်မောင် 1GEC-2 B B B D A C A B
စိုင်းဖွမ်းမိုင်း 1GEC-3 B B B C C B B B
မောင်ဇေယျာပြည့်စုံမင်း 1GEC-4 B B D D C B B B
မနန်းချမ်းမြေ့မိုးနိုင် 1GEC-5 B C C D D B B D
‌ေမာင်ပြည့်ဖြိုးပိုင် 1GEC-6 C B B C B B A B
မဝိုင်းနေခြည်ဝင်း 1GEC-7 C D D E C C C D
‌ေမာင်ခွန်အောင်ဆက် 1GEC-8 B C C C B B B B
မဆုမြတ်ဖြူစင် 1GEC-9 B A A C A A A B
‌ေမာင်ညီညီလွင် 1GEC-12 B B C B A A A C
၁၀ ‌ေမာင်မျိုးနိုင်ဦး 1GEC-15 B D C E D C B E
၁၁ ‌ေမာင်ဇင်မျိုးလွင် 1GEC-16 B B C C B A B C
၁၂ မရွှန်းလဲ့ဝေ 1GEC-17 C B D D B C A D
၁၃ ‌ေမာင်ဟိန်းထက်ဇော် 1GEC-18 C B D D C B C D
၁၄ မ‌မေသူဇင် 1GEC-19 B B B A A A A B
၁၅ မသော်တာလမင်း 1GEC-20 B B C D D B B B
၁၆ မစောယုနန္ဒီ 1GEC-21 B C D D A A B C
၁၇ မောင်ညီညီခိုင် 1GEC-22 C C C C A B A C
၁၈ ‌ေမာင်အောင်ကောင်းမြတ် 1GEC-23 B B C B A A A B
၁၉ မမြတ်ဆုပိုပိုအောင် 1GEC-24 C B C C C B B C
၂၀ ‌ေမာင်ရဲထွန်းအောင် 1GEC-25 B B D C B B B C
၂၁ ‌ေမာင်ကျော်ဇေသန့် 1GEC-26 B B D E C C B B
၂၂ ‌ေမာင်ထက်ဝေယံ 1GEC-27 B B C B B B A B
၂၃ မခိုင်ခိုင်မော် 1GEC-28 C C C C A A B B
၂၄ ‌ေမာင်ညီထွဋ် 1GEC-29 C B D E D C B E
၂၅ မသူဇာလွင် 1GEC-30 B B A A A A A B
၂၆ ‌စောဝင်းသန့်အောင် 1GEC-32 E C E E E D C E
၂၇ ‌ေစာစိုးဒို 1GEC-33 B B B C B A B C
၂၈ ‌ေမာင်အာကာမောင်မောင် 1GEC-34 B B A A A A A A
၂၉ ‌ေမာင်ကောင်းရဲဝင့်ဖုန်း 1GEC-35 B B D E D C B C
၃၀ မောင်ရန်နိုင်လင်း 1GEC-36 C C C E C C B D
၃၁ ‌ေမာင်ကျော်ဇေယျ 1GEC-37 C B C D C C C C
၃၂ ‌ေမာင်မင်းသန့်ကိုကို 1GEC-38 D C E E E E C E
၃၃ ‌ေမာင်ဇင်ဗိုလ်အောင် 1GEC-41 D D E E D C B D
၃၄ ‌ေမာင်ကောင်းဇော်လင်း 1GEC-42 C C B D D D C E
၃၅ ‌ေမာင်သီဟအောင် 1GEC-44® D D D E C C C E
၃၆ ‌ေမာင်မျိုးကျော်ကျော် 1GEC-45® C D D D C C B D
၃၇ ‌ေမာင်ရွှေပြည်ဟိန်း 1GEC-46® E D D E D C C E
၃၈ ‌ေမာင်အောင်ခန့်ဦး 1GEC-47® E C E E E D D E
၃၉ ‌ေမာင်အောင်ကောင်းမြတ် 1GEC-49® D D D E B C C D
၄၀ ‌ေမာင်လင်းသုတထွဏ်း 1GEC-50® D D D D D C C D
၄၁ ‌ေမာင်သက်နောင်ထူး 1GEC-52® D C D E D C C D

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I ( Electrical Power Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.Myanmar
   2.English
   3.Mathematics
   4.Engineering Science
   5.Engineering Mechanics
   6.Basic Technical Drawing
   7.Basic Electricity
   8.Basic Analog & Digital Electronics
   9.Electrical Laboratory
No. Name Roll No 1 2 3 4 5 6 7 8
မဖူးပြည့်စုံဝေ 1GEP-1 B B C C A A C C
‌ေမာင်မင်းသိန်းကျော် 1GEP-2 B B B B A B A C
‌ေမာင်မင်းသူခန့် 1GEP-3 C B D D C B C C
မသင်ဇာမျိုးမင်း 1GEP-6 D C E E D B D E
‌ေမာင်ဝေယံမိုးမြင့် 1GEP-7 C B D D C C D D
‌ေမာင်သက်ပိုင်ဖြိုး 1GEP-10 D C E E D C D E
‌ေမာင်ဇေယျာထွန်း 1GEP-11 D C E E C D D D
‌ေမာင်အောင်ရဲမြတ် 1GEP-16 D C D D C E D D
‌ေမာင်ရဲမင်းအောင် 1GEP-19 C B D D D A C D
၁၀ ‌ေမာင်ကျော်ဇောဝင်း 1GEP-20 C C E D D D D D
၁၁ ‌ေမာင်ခန့်ဇေယျာ 1GEP-21 B B B D B A D C
၁၂ မနှင်းဦးဝေလွင် 1GEP-22 C B C D C A C C
၁၃ ‌ေမာင်နိုင်မျိုးဇော် 1GEP-23 B B B C B A A A
၁၄ ‌ေမာင်အုပ်စိုးပိုင် 1GEP-24 C C E C C D D D
၁၅ ‌ေမာင်ချစ်ကိုကိုငြိမ်း 1GEP-25 D B C D C B C D
၁၆ ‌ေမာင်လင်းသုတ 1GEP-26 B C C D D D D C
၁၇ ‌ေမာင်ဖြိုးသန့်ကို 1GEP-28 C C C D A B C E
၁၈ ‌ေမာင်ကြယ်စင်လင်း 1GEP-29 C C B C D A B B
၁၉ ‌ေမာင်ထက်အောင်လှိုင် 1GEP-30 C B D C B B C C
၂၀ ‌ေမာင်မင်းဟိန်းခန့် 1GEP-31 C C D D D D C D
၂၁ ‌ေမာင်ဓနဝင်း 1GEP-32 C B D D D B C D
၂၂ ‌ေမာင်အောင်ခန့် 1GEP-33 D B C D D B B D
၂၃ မအေးမြတ်သီရိခေတ် 1GEP-34 B B D D A C B E
၂၄ ‌ေမာင်မြတ်ကောင်းခိုင် 1GEP-35 D C E D C D C C
၂၅ မဆုမွန်လင်းလက် 1GEP-36 B B C C B A B C
၂၆ ‌ေမာင်သန်းကြွယ်လင်း 1GEP-37 B B C B B A C C
၂၇ ‌ေမာင်အောင်မင်းမြတ် 1GEP-38 C C E E D C D E
၂၈ ‌ေမာင်ဆက်ဝေယံ 1GEP-39 C B C B B A A C
၂၉ ‌ေမာင်မြင့်မြတ်ကျော် 1GEP-40 B B B D A B B D
၃၀ ‌ေမာင်ဟိန်းဝေလျန် 1GEP-41 D D D D C D E C
၃၁ ‌ေမာင်ထွန်းထွန်းလင်း 1GEP-42 C B D E C B D C
၃၂ ‌ေမာင်အောင်ခန့် 1GEP-43 C C E E B B D D
၃၃ ‌ေမာင်စွမ်းထက်လူ 1GEP-44 C C D D D C B D
၃၄ ‌ေမာင်ဇေယျာမျိုး 1GEP-45 B C C D A C B B
၃၅ မခိုင်ဖြိုးဝေ 1GEP-46 B B B C A A B B
၃၆ ‌ေစာဟံသာထွန်း 1GEP-48 B C C C A A D C
၃၇ ‌ေမာင်ဟိန်းစိုးထွန်း 1GEP-49 C C D D B B D C
၃၈ မသဲဦးလှိုင် 1GEP-50 B C C D B A B C
၃၉ ‌ေစာထောနေမှူး 1GEP-51 C C E D A C E D
၄၀ ‌ေမာင်ကျော်သီဟဝင်း 1GEP-52 C C E D C B C C
၄၁ ‌ေမာင်စည်သူအောင် 1GEP-53 C D C D B B C B
၄၂ ‌ေမာင်လှမင်းထက် 1GEP-54 B D C D C B C C
၄၃ ‌ေမာင်ပြည့်စုံကျော် 1GEP-55 B C D D C A D C

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I ( Mechanical Engineering)

သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

   1.Myanmar
   2.English
   3.Mathematics
   4.Engineering Science
   5.Engineering Mechanics
   6.Basic Technical Drawing
   7.Workshop Technology
   8.Principles of Electrical Technology
No Name Roll No 1 2 3 4 5 6 7 8
‌ေမာင်ရေမိုးလျှံ 1GMech-1 B B B B A B C C
‌ေမာင်နိုင်လင်း 1GMech-2 C B D D C D E C
‌ေမာင်စည်သူအောင် 1GMech-3 C C D D D C E D
‌ေမာင်ဖြိုးမြတ်မောင် 1GMech-4 B B A B A A C B
‌ေမာင်စွမ်းထက်အောင် 1GMech-7 C B B C C A A B
‌ေမာင်ခန့်သီဟ 1GMech-8 B B E D B C C C
‌ေမာင်ဇင်ကိုထက် 1GMech-9 B B B C A C D B
‌ေမာင်ကောင်းဆက်သော် 1GMech-10 B B B D B B D B
မခိုင်ဇင်သန့် 1GMech-11 B B B C A C C D
၁၀ ‌ေစာနယူးမင်းတိုးလွင် 1GMech-12 C B C C D B A B
၁၁ ‌ေမာင်ရန်ပြေ 1GMech-14 C C E E C E E D
၁၂ ‌ေမာင်သူရိန် 1GMech-16 C C D E C E E D
၁၃ ‌ေမာင်‌အောင်ပြည့်မင်း 1GMech-17 D D D E D D E D
၁၄ ‌ေမာင်‌အောင်ကောင်းမြတ် 1GMech-18 E C E E E E E E
၁၅ ‌ေမာင်ရဲရင့်ပြည့်စုံ 1GMech-19 B B B A B B D E
၁၆ ‌ေမာင်ထူးမြတ်သူ 1GMech-20 C C B E D D D C
၁၇ ‌ေမာင်လင်းထက်အောင် 1GMech-21 C B B D C C E B
၁၈ ‌ေမာင်လွင်အောင်ဗိုလ် 1GMech-22 D C E E D E E C
၁၉ ‌ေမာင်အောင်သော်တာဝင်း 1GMech-23 B C B D B B E C
၂၀ ‌ေမာင်ဟိန်းထက်ကျော်ဇော 1GMech-24 D C C E D C E C
၂၁ ‌ေမာင်ထိုက်ထိုက်ဇော် 1GMech-25 C C E D B B E C
၂၂ ‌ေမာင်အာကာမြင့် 1GMech-26 B B A A A A A B
၂၃ ‌ေမာင်မင်းခန့်ဇော် 1GMech-27 B B A B B A A A
၂၄ ‌ေမာင်မင်းတည်မြဲနိုင် 1GMech-28 C B E E D C E C
၂၅ ‌ေမာင်ဇင်ဖြိုးမင်း 1GMech-29 B B A A A A C C
၂၆ ‌ေမာင်ပြည့်စုံပိုင် 1GMech-30 C B D D C C D C
၂၇ ‌ေမာင်မြတ်ဘုန်းညိမ်း 1GMech-31 C C D E D B B E
၂၈ ‌ေမာင်ရည်မှန်းအောင် 1GMech-32 B B B D C C D D
၂၉ ‌ေမာင်ဟိန်းသော်ဇင် 1GMech-33 C C B E B C E B
၃၀ ‌ေမာင်ကျော်ကျော်ဇင် 1GMech-34 C C B D B B D C
၃၁ ေမာင်‌ဂျေရုမ်းဇမ်ကိမ်းပေါင် 1GMech-35 D C E E E E E E
၃၂ ‌ေမာင်ဥာဏ်လင်းထွန်း 1GMech-36 C C D D C B E B
၃၃ ‌ေမာင်မြင့်ကိုကို 1GMech-37 B C B E C D E D
၃၄ ‌ေမာင်ရဲနိုင်ဝင်း 1GMech-38 C C D D D C E E
၃၅ ‌ေမာင်စည်သူထွဋ် 1GMech-39 C C C C D C E D
၃၆ ‌ေမာင်ဖြိုးမြင့်မြတ် 1GMech-40 B C B C C C E D
၃၇ ‌ေမာင်ထွန်းလင်းဦး 1GMech-41 C C C E C D E D
၃၈ ‌ေမာင်ခန့်မင်းဇင် 1GMech-42 B B A A C B C B
၃၉ ‌ေမာင်မိုးငြိမ်းခန့် 1GMech-43 B C A C A A D C
၄၀ မအိအိထွန်း 1GMech-44 B D C C B B D C
၄၁ ‌ေမာင်ပြည့်ဖြိုးအောင် 1GMech-45 C D E E D D E D
၄၂ ‌ေမာင်ထွန်းကျော် 1GMech-46 C D D D D C E C
၄၃ ‌ေမာင်‌ေကျာ်မျိုးလွင် 1GMech-47 B D C D C D E B
၄၄ ‌ေစာလွယ်ဝါး 1GMech-48 B D D D D C D B
၄၅ ‌ေမာင်‌အောင်ဇေယျာဖြိုး 1GMech-49 D E D E E E E D
၄၆ ‌ေမာင်‌ကောင်းဝေယံဦး 1GMech-50 D D B E A C E B
၄၇ ‌ေမာင်မင်းကိုဦး 1GMech-51 B D C C C B E A
၄၈ ‌ေမာင်ဟိန်းဇေယျာကျော် 1GMech-52 D D D D B C E C
၄၉ ‌ေမာင်ဗိုလ်မင်းသူ 1GMech-53® C D E E D D E D
၅၀ ‌ေမာင်‌ကောင်းထွဋ်စံ 1GMech-54® D C E E C D D D

 

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search