ရွှေပြည်သာ(GTI) ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနှင့် ဆရာ/ဆရာမများက ကျောင်းဝန်းနေဝန်ထမ်းမိသားစုများအား စားသောက်ဖွယ်ရာများ လှူဒါန်းခြင်းနှင့် Covid 19 ကာကွယ်ဆေးဖြန်းခြင်းများ

၂၅.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရွှေပြည်သာ(GTI) ကျောင်းဝန်းအတွင်း

Covid 19 ကာကွယ်ဆေးဖြန်းခြင်းများ

ရွှေပြည်သာ(GTI) ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနှင့် ဆရာ/ဆရာမများက

၃၀.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်

 ကျောင်းဝန်းနေဝန်ထမ်းမိသားစုများအား စားသောက်ဖွယ်ရာများ လှူဒါန်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search