ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် GTI ကျောင်းပေါင်းစုံထမနဲပြိုင်ပွဲ

ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် GTI ကျောင်းပေါင်းစုံထမနဲပြိုင်ပွဲကို အင်းစိန် GTI ၌  ၉.၂.၂၀၂၀နေ.တွင်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search