ဝါဆိုသကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ

၈.၈.၂၀၁၉ တွင် ဝါဆိုသကန်းကို ရွှေပြည်သာ (GTI ) မိသားစုမှ သဒါထက်သန်စွွာဖြင့် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်၊၊

Contact

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
စက်မှုဇုန်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၂)တွင်တည်ရှိပါသည်။  

Supported By

Image

Search